Maton de Rooy logo
 • VCA
  VCA staat voor VGM Checklist Aannemers (VGM = Veiligheid Gezondheid en Milieu). De checklist is een uitgebreide vragenlijst die gebruikt wordt als doorlichtings- en screeningsysteem ten behoeve van aannemers (opdrachtnemers, contractors) die bij opdrachtgevers werkzaamheden verrichten. In feite is VCA meer dan een checklist. Het is een veelzijdig en compleet programma waarmee dienstverlenende bedrijven objectief en structureel worden getoetst en gecertificeerd op hun VGM-beheersysteem.


  NEN-EN-ISO 9001
  Het uitgangspunt van deze norm is kwaliteitsverbetering. Klanteisen, klanttevredenheid en continu verbeteren zijn hierbij de sleutelwoorden. Wat betreft klanteneisen en klantentevredenheid: het werk begint en eindigt bij de klant. De mate van tevredenheid van de klant geeft aan in hoeverre aan zijn eisen is voldaan. Er is dus een hele duidelijke koppeling tussen klantenwensen en klantentevredenheid. De organisatie wordt gestuurd om continu te verbeteren.


  NEN-EN-ISO 14001
  Het uitgangspunt van deze norm is een verbeterde omgang met milieuaspecten. Net zoals bij andere zorgsystemen, staat bij ISO 14001 de beheersing van het proces en de continue verbetering centraal. Door de integratie van de reeds aanwezige normen bij de Maton de Rooy B.V. met ISO 14001 worden alle belangen bij een beslissing meegewogen. Hierdoor wordt voorkomen dat er bijvoorbeeld een milieu-investering wordt gedaan die ten koste gaat van de kwaliteit van het product. Of omgekeerd.

 • BRL 9335
 • BRL SIKB 7000 BODEM

  Procescertificaat Asbestverwijdering


 • BRL SVMS-007
  De Beoordelingsrichtlijn Veilig en Milieukundig Slopen (BRL SVMS-007) is dé certificatieregeling voor professionele sloopaannemers. In de BRL SVMS-007 staat een zorgvuldige werkvoorbereiding en een veilig en milieukundig verantwoorde uitvoering van het sloopproject centraal. Milieukundig slopen impliceert verantwoorde omgang met vrijkomende sloopmaterialen. Werken volgens de BRL SVMS-007 bevordert de veiligheid van het sloopproces. Opdrachtgevers vragen kwaliteit en deskundigheid en zijn zich bewust van de (aansprakelijkheids-)risico’s van sloopwerkzaamheden. Dit vereist kennis, ervaring en specifiek materieel. In de BRL is de regelgeving op het gebied van slopen concreet vertaald naar de praktijk en geïntegreerd in het sloopproces. Dit is een belangrijke meerwaarde voor toezichthoudende instanties.