Maton de Rooy logo

De e-mail vanuit Maton-De Rooy B.V. en de inhoud daarvan is vertrouwelijk. Indien dit bericht niet voor u bestemd is, verzoeken wij u deze e-mail direct aan ons te retourneren en daarna te vernietigen. In dit geval is het ook niet toegestaan deze e-mail en inhoud daarvan te gebruiken, kopiëren of openbaar te maken aan derden. Maton-De Rooy B.V. sluit elke aansprakelijkheid uit in verband met het niet juist, onvolledig of niet tijdig overkomen van de informatie in deze e-mail.

The e-mail of Maton-De Rooy B.V. and its contents are confidential and may be legally privileged. If this e-mail is not intended for you, please contact us immediately by reply e-mail and destroy the e-mail. In this case, please do neither use, nor copy or disclose the e-mail and its contents to anyone. Maton-De Rooy B.V. is neither liable for the proper and complete transmission of the information in this e-mail nor for any delay in its receipt.