Maton de Rooy logo

Op onze huidige locatie zijn we volledig ingericht om vele afvalstromen te recyclen. Een verantwoorde verwerking van de ingezamelde afvalstoffen begint bij een eerste bewerking. Ons doel is om zoveel mogelijk her te gebruiken materialen, uit alle binnenkomende stromen, te winnen. Op die manier kunnen deze weer ingezet worden als grondstof voor “nieuwe” producten.

Gemengd bedrijfsafval en bouw en sloopafval worden in een hiervoor ingerichte ruimte gesorteerd. Uit deze stromen komen o.a. steen, beton, metaal, zand, textiel, hout, papier en soms helaas ook gevaarlijk afval (wat wij vervolgens apart opslaan en volgens de juiste methodes laten verwerken.) De uitgesorteerde stromen worden op een milieu verantwoorde manier verwerkt en gerecycled tot herbruikbare stromen.

Naast de gemengde stromen kunnen bedrijven, instellingen, gemeenten en particulieren ook reeds gesorteerde materialen zoals puin, hout, ijzer, papier alsmede grond bij ons aanleveren.

Met onze flexibele openingstijden, op maandag tot en met donderdag van 7.00 uur – 18.00 uur, op vrijdag van 7.00 uur – 17.30 uur en op zaterdag van 7.00 uur – 14.00 uur, bieden wij u de ruimschoots de mogelijkheid om afval aan te bieden.

Inname en verwerking van:
– Puin en steenachtige materialen
– Bouw- en sloopafval
– Bedrijfsafval
– Hout
– Grond

Herbruikbare stromen:
– Puin
– Hout
– Groenafval

Reststoffen:
– Papier/karton
– Folie
– Kunststoffen
– Metalen

Deze stoffen zijn bruikbaar voor nieuwe producten.

Meer informatie:
Wanneer u graag meer informatie ontvangt over recycling, neemt u dan gerust contact op met het kantoor van Maton Groep op telefoonnummer 0416-281 468 of e-mail naar info@matongroep.nl